Ginecologia i Obstetrícia

“Com a tutora de l'especialitat destacaria la facilitat d'accés al pacient i la proximitat amb l'adjunt com alguns dels punts forts a tenir en compte a l’hora d’escollir el nostre centre”.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari de Vic imparteix docència des de l'any 2007 (quan va rebre la primera acreditació). El 2014 es va reacreditar en Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia (forma LLIR des de 2004 i MIR des de 2007).

En aquests 10 anys, s'hi han format 5 residents i, actualment, n'hi ha 2 més en formació.

El Servei forma part de la Unitat d'Atenció a la Dona i l’Infant juntament amb Pediatria i col·labora en la Unitat de Patologia Mamària conjuntament amb el Servei de Cirurgia General.

Tutors: Susanna Vilaseca

Enllaços: Guia Formativa Tipus de Ginecologia i Obstetrícia

RECURSOS ASSISTENCIALS:

ÀREES D’ACTIVITAT:

ACTIVITAT ASSISTENCIAL:

ACTIVITAT DOCENT:

EL CAP DE SERVEI DIU...

LA RESIDENT DIU...