Places MIR i LLIR

Places acreditades i places ofertades 2018

Especialitats Places
acreditades
OFERTA
2018
Anàlisis Clíniques 1 0
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1
Geriatria 2 2
Medicina Interna 2 2
Obstetrícia i Ginecologia 1 1
Psiquiatria i Salut Mental 1 1
LLIR 3 2
TOTAL 12 10

Dates clau de la convocatòria 2017-2018

  - Exàmen MIR i IIR: dissabte 10 de febrer de 2018

  - Incorporació a les places MIR i LLIR: 24 i 25 de maig de 2018.

Residents actuals del CHV per any d'especialitat

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
Medicina interna 1 1 0 3 0
Geriatria 2 2 2 1  
Anàlisis Clíniques 0 0 0 0  
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 0 1 1 0
Psiquiatria i Salut Mental 1 1 1 1  
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 0 1 1 0
Ginecologia i Obstetrícia 0 1 1 0  
Medicina Familiar i Comunitària 6 8 7 9  
Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadora) 2 2      
Infermeria en Atenció Familiar i Comunitària 1 2      
Total 15 17 13 16 0
TOTAL residents 61