Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

"Si una especialitat necessita treball en equip és, precisament, la quirúrgica"

El tutor de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Dr. Xavier de Castro, parla de les principals competències i coneixements que adquireixen els residents durant els cinc anys que cursen la formació sanitària especialitzada al CHV. Alhora, explica quins són els avantatges d’especialitzar-se en un hospital com el de Vic.

El CHV té la docència acreditada per a l'especialitat de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu des de l'any 1998. Una vegada finalitzats els estudis del Grau de Medicina, els residents cursen la formació sanitària especialitzada als centres del Consorci, durant cinc anys, per esdevenir futurs cirurgians.

Durant aquest temps, roten per les diferents unitats del servei de Cirurgia i passen per diferents recursos assistencials: hospitalització, àrea quirúrgica, urgències i consultes externes.

Segons el tutor de Cirurgia General, Xavier de Castro, al CHV els residents adquireixen les competències bàsiques per al seu desenvolupament professional. D'una banda, "els coneixements teòrics amb base científica que assoleixen a través del seu programa d'estudi, les sessions clíniques, els cursos de formació i l'assistència a congressos en el que se'ls estimula a presentar treballs científics". De l'altra, aprenen les habilitats tècniques amb la pràctica quirúrgica i, en tercer lloc, els residents aprenen actituds com el treball en equip i l'empatia. "Si una especialitat necessita treball en equip és, precisament, la quirúrgica", subratlla el cirurgià.

En el següent vídeo, el tutor ens explica els aspectes més destacats de la formació sanitària especialitzada al CHV: 'fem una cirurgia laparoscòpia avançada; tenim un gran nombre de pacients oncològics -cada any intervenim més de 120 neoplàsies colorectals, un centenar de neoplàsies mamàries, etc". A més, el fet de ser hospital universitari fa que molts dels residents tinguin la oportunitat de fer la seva tesi doctoral.