Actualitat

amb categoria "Activitat residents"

Activitat residents |

Els residents del CHV valoren molt positivament la seva formació

El 75% afirmen estar satisfets amb la formació que reben i tornarien a triar el Consorci Hospitalari de Vic per cursar la seva especialització, d'acord amb les conclusions de l'enquesta de satisfacció dels residents 2015. Respecte l'any anterior, la valoració mitjana que en fan els residents ha augmentat de "notable" a "excel·lent".

Activitat residents |

A un mes de l’examen, l’Anna ens explica com va preparar el MIR

Diuen que estudiar per a l'examen MIR és una de les pitjors etapes. És veritat, no ho negarem, però també és cert que pots viure aquesta època de maneres molt diferents. Pots tornar-te boig pensant en percentils i netes, o pots intentar aprendre el més important al màxim, fins i tot, pots entendre temes que no havies aconseguit en tota la carrera! 

Activitat residents |

Crònica d’un resident a Soweto

Chris Hani Baragwanath és l'hospital més gran de l'Hemisferi Sud; amb 3.000 llits i 90 hectàrees de terreny. Per fer-nos una idea del volum, es realitzen unes 60 cesàries al dia, s'atenen unes 90 urgències quirúrgiques lleus i es tracten uns 10-30 pacients traumàtics urgents greus al dia. Estic a la unitat de Trauma Surgery, la més prestigiosa de l'hospital pel seu Cap de Servei, Proof E. Degiannis i pel gran volum de casos que atén.