Actualitat

Actualitat general |

Dia Mundial del Càncer: el dia de tothom

L'any 2014 es van diagnosticar 749 càncers a l'Hospital Universitari de Vic: el 57'6% en homes i el 42'4% en dones. Qui, d'alguna forma més o menys propera, no ha conviscut amb un familiar, amic, veí o company de feina amb càncer?

Activitat residents |

Els residents del CHV valoren molt positivament la seva formació

El 75% afirmen estar satisfets amb la formació que reben i tornarien a triar el Consorci Hospitalari de Vic per cursar la seva especialització, d'acord amb les conclusions de l'enquesta de satisfacció dels residents 2015. Respecte l'any anterior, la valoració mitjana que en fan els residents ha augmentat de "notable" a "excel·lent".

Activitat residents |

A un mes de l’examen, l’Anna ens explica com va preparar el MIR

Diuen que estudiar per a l'examen MIR és una de les pitjors etapes. És veritat, no ho negarem, però també és cert que pots viure aquesta època de maneres molt diferents. Pots tornar-te boig pensant en percentils i netes, o pots intentar aprendre el més important al màxim, fins i tot, pots entendre temes que no havies aconseguit en tota la carrera!