Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

"Els residents de Cirurgia van rotant per les diferents unitats i passen per diferents recursos assistencials: hospitalització, àrea quirúrgica, urgències i consultes externes. A més, poden fer la seva tesi doctoral a l'hospital i participar en rotacions externes amb altres centres hospitalaris."

El servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu del CHV té una llarga trajectòria docent amb acreditació per a la formació MIR des de 1998. El servei consta de 14 cirurgians i 3 residents, i en l'assistència continuada es rep també l'assistència de 3 cirurgians i 3 metges més, amb col·laboracions dels especialistes quirúrgics maxil·lofacials i de cirurgia plàstica.

La especialitat de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu del CHV inclou totes les activitats i procediments habituals a que és sotmès un pacient ingressat des d'urgències o programat, per l'estudi i tractament integral dels processos mèdics o quirúrgics de la cirurgia general.

La cirurgia general és una disciplina que requereix el coneixement i la responsabilitat de la gestió preoperatòria, operatòria i postoperatòria de pacients amb un ampli espectre de malalties, incloses les que poden requerir tractament no quirúrgic o bé, quirúrgic electiu o d'emergència. El maneig quirúrgic requereix habilitat en la presa de decisions complexes; els cirurgians generals han de ser competents en el diagnòstic, així com en el tractament, inclosa la intervenció quirúrgica.

Tutor: Xavier de Castro

Enllaços: Guia Formativa Tipus de Cirurgia General i Aparell Digestiu

RECURSOS ASSISTENCIALS:

ÀREES D’ACTIVITAT:

ACTIVITAT ASSISTENCIAL:

ACTIVITAT DOCENT:

EL TUTOR DIU...

LA RESIDENT DIU...