Infermeria Obstetricoginecològica

“L’avantatge de ser pocs especialistes en formació és que poden veure a molts pacients”.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Hospitalari de Vic forma Llevadores internes residents (LLIR) des de l'any 2004. A més, l'any 2014 es va acreditar com a unitat multiprofessional. Durant tot aquests temps, el CHV han format infermeres de tot Espanya.

Tutors: Rosa Rosean

Enllaços: Guia Formativa Tipus d'Infermeria Obstetricoginecològica

RECURSOS ASSISTENCIALS:

ÀREES D’ACTIVITAT:

ACTIVITAT ASSISTENCIAL:

ACTIVITAT DOCENT:

EL CAP DE SERVEI DIU...

LA RESIDENT DIU...