Ginecologia i Obstetrícia

|Text alternatiu|

“L'accés al pacient i la proximitat amb l'adjunt són alguns dels punts forts a tenir en compte a l’hora d’escollir el nostre centre”

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari de Vic imparteix docència des de l'any 2007 (quan va rebre la primera acreditació). El 2014 es va reacreditar en Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia (forma LLIR des de 2004 i MIR des de 2007).

En aquests 10 anys, s'hi han format 5 residents i, actualment, n'hi ha 2 més en formació.

El Servei forma part de la Unitat d'Atenció a la Dona i l’Infant juntament amb Pediatria i col·labora en la Unitat de Patologia Mamària conjuntament amb el Servei de Cirurgia General.

El Servei

 • Recursos assistencials
 • A l'ala d'atenció obstètrica de l’Hospital Universitari de Vic, inaugurada a finals de 2014, hi ha cinc sales de dilatació i part, una zona per a visites obstètriques programades, zona d'atenció d'urgències i planta d'hospitalització. Es comparteixen els quiròfans generals de l'Hospital tant per a l'activitat quirúrgica urgent com programada.

  Les Consultes Externes, histeroscòpies ambulatòries, diagnòstic prenatal i ecografies estan ubicades a la Clínica de Vic.

 • Activitat assistencial
 • Realitzem una mitjana anual de 1.200 parts, 929 intervencions quirúrgiques i 1.475 ingressos i atenem 6.419 persones de forma ambulatòria.

Què fan els nostres residents?

L'atenció urgent a la patologia ginecològica i obstètrica s'atèn les 24 hores del dia amb un adjunt de guàrdia, un equip de dues o tres llevadores (depenent del torn) i/o un professional en formació dels que en aquell moment estigui rotant per la unitat (MIR de Ginecologia o LLIR).

Els residents de Medicina Familiar i Comunitària també fan guàrdies de Ginecologia i Obstetrícia durant la seva rotació per aquest servei.

A Consultes Externes, tenim agendes de Ginecologia General, Esterilitat i Endocrinologia Ginecològica, Sòl Pèlvic, Patologia Cervical, Oncologia Ginecològica, Patologia Mamària, Obstetrícia General i Obstetrícia d'Alt Risc.

En el camp del diagnòstic prenatal es realitzen proves invasives (biòpsies corials i amniocentesis) i seguiment ecogràfic del primer, segons i tercer trimestre.

En l'àmbit del diagnòstic ginecològic, realitzem ecografies tant vaginals com abdominals i histeroscòpies diagnòstiques de forma ambulatòria.

Activitat docent

 • Diàriament, realitzem una sessió clínica informativa de l'activitat assistencial.

 • Setmanalment, programem sessions de discussió de casos.

 • Quinzenalment, fem sessions formatives o bibliogràfiques. L'itinerari formatiu és orientatiu i adaptable a cada resident.

Tutora

 • Susanna Vilaseca Giralt
 • Eva Borralleras Fumaña

La resident diu...

El cap de servei diu...

"Tots som un equip -adjunts i residents- i mentre esteu amb nosaltres en formeu part i ens agrada que us hi sentiu implicats al 100%"